Etichetă: cabine foto nunta

Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL „TOMBOLEI OAKEVENTS „ SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL„TOMBOLEI OAKEVENTS „ Organizatorul loteriei publicitare „TOMBOLA OAKEVENTS” (denumita in continuare “Campania”) este SC OAKMEDIA SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social în Craiova, str. A.I. CUZA nr. 22, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J16/69/2014, cod fiscal nr.32669780 reprezentată de doamna GABRIELA MACESANU avand functia de Administrator.

'footer', 'container_class' => 'new_menu_class' ) ); ?>