Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL „TOMBOLEI OAKEVENTS „

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL„TOMBOLEI OAKEVENTS „

Organizatorul loteriei publicitare „TOMBOLA OAKEVENTS” (denumita in continuare “Campania”) este SC OAKMEDIA SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social în Craiova, str. A.I. CUZA nr. 22, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J16/69/2014, cod fiscal nr.32669780 reprezentată de doamna GABRIELA MACESANU avand functia de Administrator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, urmând ca modificarile respective sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „TOMBOLA OAKEVENTS” se desfasoara in perioada 04.03.2016 – 06.03.2016

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul are loc in cadrul Targului de Nunti – Wedding Fever – in incinta Centrului Multifunctional din Craiova, situat in strada Târgului 26, Craiova 200632.

Înscrierea la acest Concurs este posibilă prin completarea unui voucher in care sunteti rugati sa va treceti numele, prenumele, numarul de telefon si data evenimentului daca este cazul. Voucherul se gaseste la standul organizatorului OAK EVENTS. Fiecare participant la tombola primeste automat si reducere de 10% la serviciile oferite de Organizator.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Au drept de participare doar persoanele care au completat voucherul si l-au introdus in urna pusa la dispozitie de organziator.

Participarea la acest Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor prezentului Regulament Oficial al „TOMBOLEI OAKEVENTS”

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI. INSCRIEREA LA CONCURS.

Pentru a participa la „TOMBOLA OAKEVENTS”, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

– sa completeze voucherul

– sa introduca voucherul in urna pusa la dispozitie de organizator la standul OAK EVENTS din incinta Centrului Multifunctional din Craiova

Extragerea se va realiza la standul OAKEVENTS din cadrul evenimentului WEDDINGS FEVER desfasurat in Centrul Multifunctional din Craiova, duminica 06.03.2016 la ora 15:30

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Extragerea se face intr-un loc public duminica 06.04.2016 la ora 15:30 la standul OAK EVENTS din Centrul Multifuncional Craiova.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI „TOMBOLA OAKEVENTS”

Premii finale acordate prin EXTRAGERE

  • Cabina foto gratuit timp de doua ore la evenimentul tau (nunta, botez etc)
  • Covor rosu + stalpi regali cu cordon rosu – gratuit la evenimentul tau
  • Pop-up printat cu poza dumneavoastra pentru evenimentul dorit.

SECTIUNEA 8. INCETAREA LOTERIEI PUBLICITARE
Prezentul CONCURS poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL AL „TOMBOLEI OAKEVENTS”
Regulamentul Oficial al concursului este disponibil gratuit pe pagina oficiala de web a Organizatorului, respectiv www.oakevents.ro/regulament incepand cu data de 04 martie 2016.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada Concursului. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a Concursului, nu vor fi luate in considerare.

Valoarea voucherelor nu se cumuleaza (reducerea este valabila doar pentru un singur voucher, nu este admis ca doua persoane sa vina cu doua vouchere si sa primeasca o reducere cumulata).

Voucherele oferite pentru participarea la tombola sunt valabile pana la data de 31.03.2016

Câştigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs.

Premiile vor fi acordate câştigătorilor numai pe baza buletinului sau a unui alt act de identitate valid. Câştigătorul acordă Organizatorului dreptul să utilizeze datele câştigătorilor în scopuri de promovare în orice modalitate a acestei locaţii.

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele câstigatorilor si premiile acordate în cadrul acestei Campanii. Numele castigatorilor vor fi publicate in ziua extragerii pe site-ul Organizatorului, respectiv www.oakevents.ro si pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului, respectiv: www.facebook.com/oakevents.ro

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta Campanie în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participanţii la concurs în calitate de persoane vizate vor fi înştiinţate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Fiecare concurent participant la concurs este de acord cu anularea premiului castigat de catre Organizator, in cazul in care una din informatiile solicitate alaturat lipseste.

Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.

SECŢIUNEA 10. LITIGII.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de drept comun. Legea aplicabilă este legea română.

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate, cu exceptia impozitului pe venit, aferent castigurilor obtinute, care va fi retinut de catre Organizator pentru plata la momentul inmanarii premiului, potrivit Prevederilor din Codul Fiscal privind impozitul pe venit.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.

S.C. OAKMEDIA SRL.
Gabriela Macesanu
Administrator

Comments are closed.

'footer', 'container_class' => 'new_menu_class' ) ); ?>