Iona – Teatrul National Marin Sorescu Craiova

Piesa Iona – 17 noiembrie 2016 la Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova

Gasiti pozele aici